• xw6600 2

  HP Workstation XW6600 – CH2

  6.200.000đ
  Mua
  • Bo mạch : HP, Intel® 5400X
  • Bộ xử lý (CPU): 2 CPU Intel Xeon X5450  ( 3.0 Ghz / 12M / 1333 FSB )
  • Số CPU max: 2
  • Bộ nhớ Ram : 8GB FB-DIMM (Lên ram 16Gb + 1 triệu)
  • Hỗ trợ Ram max: 16G
  • Đĩa cứng : 250GB
  • Giao tiếp ổ cứng:  SATA – SAS
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa : Nvidia Quadro FX4600 (768Mb – 384Bit)
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, RJ45, COM…
   (Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1)
  Mua ngay Xem chi tiết
 • xw8400 1

  HP Workstation XW8400 – CH1

  4.600.000đ
  Mua
  • Bo mạch : HP, Intel® Intel  5000X (Support chuẩn giao tiếp HDD SAS tốc độ cao)
  • Bộ xử lý (CPU): 2 CPU Intel Xeon 5160 ( 3.0 Ghz / 8M / 1333 FSB )
  • Số CPU max: 2
  • Bộ nhớ Ram : 8GB FB-DIMM (Lên ram 16Gb + 1 triệu)
  • Hỗ trợ Ram max: 16G
  • Đĩa cứng : 250GB
  • Giao tiếp ổ cứng:  SATA – SAS
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa : Nvidia Quadro FX1700
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, RJ45, COM…
   (Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1)
  Mua ngay Xem chi tiết
 • xw8400 3

  HP Workstation XW8400 – CH2

  5.200.000đ
  Mua
  • Bo mạch : HP, Intel® Intel  5000X (Support chuẩn giao tiếp HDD SAS tốc độ cao)
  • Bộ xử lý (CPU): 2 CPU Intel Xeon 5160 ( 3.0 Ghz / 8M / 1333 FSB )
  • Số CPU max: 2
  • Bộ nhớ Ram : 8GB FB-DIMM (Lên ram 16Gb + 1 triệu)
  • Hỗ trợ Ram max: 16G
  • Đĩa cứng : 250GB
  • Giao tiếp ổ cứng:  SATA – SAS
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa : Nvidia Quadro FX4500 (Up 4Gb – 256Bit)
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, RJ45, COM…
   (Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1)
  Mua ngay Xem chi tiết
 • z200

  HP Workstation Z200

  5.200.000đ
  Mua
  • Bo mạch : HP, Intel® 3450
  • Bộ xử lý (CPU):Intel  Xeon Xeon X3450 ( 2.66GHz / cache 8MB )
  • Số CPU max: 1
  • Bộ nhớ Ram : DDR3 8GB ECC BUS 1333
  • Hỗ trợ Ram max: 16G
  • Đĩa cứng : 320GB
  • Giao tiếp ổ cứng:  SATA
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa : Onboard 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, RJ45, COM…
   (Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1)
  Mua ngay Xem chi tiết
 • z210 1

  HP Workstation Z210 – CH1

  7.200.000đ
  Mua
  • Bo mạch : HP, Intel® C206
  • Bộ xử lý (CPU): Intel  Xeon Quad Core I7 E3-1240 ( turbo 3.7Ghz  / cache 8MB )
  • Số CPU max: 1
  • Bộ nhớ Ram : DDR3 4GB ECC BUS 1333
  • Hỗ trợ Ram max: 16G
  • Đĩa cứng : 250GB
  • Giao tiếp ổ cứng:  SATA – SAS – SCSI
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa : Nvidia QUADRO FX580 (Up 2GB – 128 BIT)
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1 Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, RJ45, COM…
   (Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1)
  Mua ngay Xem chi tiết
 • z210 5

  HP Workstation Z210 – CH2

  8.900.000đ
  Mua
  • Bo mạch : HP, Intel® C206
  • Bộ xử lý (CPU): Intel  Xeon Quad Core I7 E3-1240 ( turbo 3.7Ghz  / cache 8MB )
  • Số CPU max: 1
  • Bộ nhớ Ram : DDR3 4GB ECC BUS 1333
  • Hỗ trợ Ram max: 16G
  • Đĩa cứng : 250GB
  • Giao tiếp ổ cứng:  SATA – SAS – SCSI
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa : Nvidia QUADRO FX600 ( 1GB – 128 BIT)
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1 Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, RJ45, COM…
   (Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1)
  Mua ngay Xem chi tiết
 • z210 3

  HP Workstation Z210 – CH3

  10.600.000đ
  Mua
  • Bo mạch : HP, Intel® C206
  • Bộ xử lý (CPU): Intel  Xeon Quad Core I7 E3-1240 ( turbo 3.7Ghz  / cache 8MB )
  • Số CPU max: 1
  • Bộ nhớ Ram : DDR3 8GB ECC BUS 1333
  • Hỗ trợ Ram max: 16G
  • Đĩa cứng : 250GB
  • Giao tiếp ổ cứng:  SATA – SAS – SCSI
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa : QUADRO Fermi 2000 ( 1GB – 128 BIT – DDR5 )
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1 Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, RJ45, COM…
   (Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1)
  Mua ngay Xem chi tiết
Xem thêm
X